Váš odborník na automobilismus a průmysl elektrotechnický

Pakliže budoucnost utvářeti ráčíte

fotoaparát

V nejhlubším obdivu se skláníme visionářům.
Naši úctu a respekt zasluhují, kdož se nebojí inovovati.
Pročež sami největší zalíbení v překladech živostí slujících oborů automobilového a spotřební elektroniky nalézáme.

Při překladech z jazyka německého neb anglického s naším zákaznictvem úzce spolupracujeme – zadavatel je sám rozhodcem, jaké bude jeho textu vyznění. A pakliže snad čeho Vám potřebí mimo rámec našich možností vykročí, rádi Vám někoho z našich kolegů odporučíme.

Řemeslo >>

Jen to plaťte, co k nezaplacení jest

cronambulator

Kvalita svoji cenu zná, to ostatní by zdarma býti mělo. Račte nám laskavě svůj text zaslati, rádi Vám kalkulaci učiníme a ukázku překladu zdarma vyhotovíme.

Krom toho též pokrokových method užíváme, pročež cena za opakování se sníží. Máte-li takových textů, které se opakují – též napříč různými zakázkami – zbytně je dvakrát neplaťte.

Ceník >>

„Pakliže má překlad věrnost zachovati, jest potřebí mu sdostatek volnosti poskytnouti“

hodinový stroj

Překlad není prostou náhradou slov. Překlad jest hrou. Hrou, v níž se takové kýžené vyznění textů hledá, kteréž nejlépe vyhoví potřebě zákazníkově.

Jsemť abiturientem pražské translatologie a ctitelem pokrokové funkční překladatelské školy. S oblibou cizeluji přesné formulace a hraji si se slovy. Mám rád precisní technologie a jejich spojení s nadčasovou esthetikou.

O mně >>