Naše značka: 523974265
Vaše značka: -
Č. jedn.: 485/2364/BS
Č. ev.: 66215
Č. spisu: 264/844/8756
Č. reg.: 48523 654 98774
Zakáz. č.: 513965487
Var. s.: 5498621774

Č. požadavku: 541369332

Vyřizuje: Štruncová
tel.: 604 878 469
e-mail: bonyfac13@seznam.czV Poniklé dne 06.01.2021
Předmět: Nabídka překladů z němčiny a angličtiny

Vážená paní, vážený pane,

v souladu s ust. § 2 odst. 2 pís. b) Obchodního zákoníku (dále jen „ObchZ“) Vám nabízíme servis v oblasti překladatelství německého a anglického jazyka, konkrétně překladů z německého jazyka (dále jen „NJ“) do českého jazyka (dále jen „ČJ“) a z anglického jazyka (dále jen „AJ“) do ČJ.

Klíčové kompetence pro naši činnost byly získány studiem Ústavu translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a oboru zajišťování překladů se věnujeme již od roku 2001. Za dobu našeho působení na trhu jsme (částečně zprostředkovaně) realizovali celou řadu překladatelských projektů, mj. také pro české i světové producenty motorových vozidel, významné světové výrobce strojů a přístrojů nebo např. pro renomovaná média veřejné služby. Detailní profil našeho odd. Vám zasíláme v Příloze 3.

Naše odd. se specializuje na překlady v oborech aut. prům., přístrojů a spotř. elektroniky, avšak vyhotovujeme texty v celé řadě dalších oborů, např. marketingové a obchodní texty, vzděl. a škol. materiály, software a hry či webové stránky. Podrobnější přehled námi nabízených služeb naleznete v Příloze 1.

Díky využití sofistikovaného překladatelského softwaru, který pracuje na bázi paměti přeložených textů, poskytujeme slevy za opakování textu, a to nejen v rámci jedné zakázky, ale stálým zákazníkům také napříč jednotlivými zakázkami. Samozřejmostí je kalkulace překladu s nulovou úhradou a u první zakázky Vám nabízíme rovněž bezúplatné vyhotovení části překladu k Vaší evaluaci. Ceník nabízených služeb naleznete v Příloze 2.

Pro případné dotazy či poptávky jsme Vám rádi k dispozici na výše uvedených kontaktech.
V úctě

Mgr. Jakub Boháč v.r.
ved. odd. překladatelství německého a anglického jazyka