Ceník

Každičký text jedinečný jest...

...avšak zajíce v pytli kupovati netřeba

zajíc

Každičký text jedinečný jest. Proto cenu jen dle délky jeho stanoviti nelze, avšak též k jeho náročnosti zřetel třeba bráti. To však neznačí, že čerstva bianco směnku vypisovati musíte. Pošlete nám laskavě svůj text a cenu za jeho překlad od nás zdarma zvíte.

Že snad stále pochybnosti chováte? Nuž, jen chutě si vzorek překladu vymiňte. Rádi Vám část Vaší první zakázky zdarma co ukázku vyhotovíme.

Orientační ceník

Níže ložené ceny pro Vaši představu uvádíme. Jedná se o základní sazeb rozpětí pro normovanou stranu Vašeho textu. Výsledná cena však též výrazně nižší býti může: dík překladatelskému vybavení při kalkulaci se samozřejmostí slevu za opakující se text zohledníme.

Texty jednoduché
(kupř. obchodní korespondence)
Texty nejvýše obtížné
(kupř. c. a k. vyhlášky)
angličtina – čeština350,- korun/NS500,- korun/NS
němčina – čeština350,- korun/NS500,- korun/NS
Nejsem plátcem berně z hodnoty přidané.

Jak počítati normované strany (NS)

normostrana

Normovanou stranou se rozumí 1 800 znaků textu, mezery nevyjímaje.

Pokud si tedy chcete obrázek o délce textu učiniti, otevřete ho kupříkladu v textovém editoru od fy Microsoft, podívejte se, kolik text pojímá znaků (račte klepnouti na počet slov v dolním řádku), číslo podlomte dělitelem 1 800 a výsledkem Vám bude počet normovaných stran.