Příloha 2

Příloha 2: Ceník

Ceny našich překladatelských výkonů se kalkulují dle dvou základních parametrů: objemu textu (počtu normostran) a jeho náročnosti. Z výše uvedeného důvodu nelze uvést jednoznačný ceník, pouze rozmezí tarifů, v němž ceny účtujeme; překlad Vám ovšem zdarma naceníme ještě před zahájením zakázky. V případě zájmu je u první zakázky rovněž možné bezúplatné zaslání části přeloženého textu na ukázku.

Díky nasazení překladatelského softwaru, jehož integrální součástí je paměť zdrojových textů a jejich přeložených ekvivalentů v cílovém jazyce, navíc poskytujeme zákazníkům slevy za opakování textu, tj. za úseky textu, jež se doslovně nebo majoritně shodují, a to jednak v rámci jednoho dokumentu, jednak napříč různými zakázkami.

Pozn.: 1 normostrana (NS) = 1 800 znaků textu (včetně mezer).


Jednoduché texty
(např. obch. korespondence)
Max. náročné texty
(např. lokalizace softwaru)
AJ – ČJ350,- Kč/NS500,- Kč/NS
NJ – ČJ350,- Kč/NS500,- Kč/NS
Nejsme plátcem DPH.