Služby

Co vám nabízím, ale také co vám nenabízím

Kde jsem jako doma

Jaguar

V průběhu let jsem opustil některé obory a činnosti, jimž jsem se dříve věnoval. Dnes už nabízím pouze překlady z němčiny a angličtiny.

Za 20 let praxe vykrystalizovaly dva obory, na které se dnes specializuji: automobilový průmysl a odvětví přístrojů a spotřební elektroniky. V těchto oborech vám mohu nabídnout mnoho let zkušeností, vynikající teminologické zdroje a přehled, bez nějž se kvalitní překlad neobejde.

Do jakých oborů často zabrousím

katalog

Kromě oborů automotive a elektroniky dále překládám:

 • obecné texty – korespondence, vzdělávací materiály
 • obchod, marketing – katalogy, brožury, zaměstnanecké noviny
 • strojírenství – manuály ke strojům, školení
 • lokalizace softwaru, her, IT
 • překlad webových stránek s optimalizací pro vyhledávače (SEO)
 • titulkování, dabing

S čím lépe pochodíte jinde

právo

Věřím ve specializaci. S následujícími požadavky se proto raději obraťte na někoho jiného, patrně odvede lepší práci. Některé z těchto služeb a oborů výjimečně zajišťuji pouze pro stálé zákazníky:

 • soudní překlady (s kulatým razítkem) – soudní tlumočníky najdete na portálu justice.cz
 • překlady do angličtiny a do němčiny
 • tlumočení (ústní překlad) – jako specialistu doporučuji Tlumočnický servis
 • korektury, revize strojového překladu, grafické práce
 • odborné texty v oborech: medicína, chemie, stavebnictví, právo

Moderní technologie

moderní technologie

Při překladu spoléhám především na osvědčený překladatelský program Trados Studio.

Nejedná se o strojový překlad, ale o sofistikovaný systém překladatelské paměti, díky němuž vám mohu nabídnout slevy za opakování. To je zvlášť výhodné u textů, v nichž se některé části opakují, nebo pro stálé zákazníky, kteří např. aktualizují své dokumenty.

Další nespornou výhodou této technologie je možnost vyhledávání starších překladů a zachování terminologické konzistence.

Individuální, důvěrný přístup

důvěrné

Každý zákazník, každá situace je individuální. Řekněte mi, koho a jak chcete svým textem oslovit – podle toho zvolíme styl, jakým budete promlouvat.

Samozřejmostí je pro mě důvěrný přístup a zachování mlčenlivosti. Garantuji vám, že vaše obchodní tajemství zůstane i po překladu pro konkurenci tajemstvím.